Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2019

Điều khoản sử dụng

THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI NGUOISAIGON.VN

I. Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội NguoiSaiGon.vn

1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:
a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổchức, cá nhân.
f) Tự ý đưa nội dung vi phạm các quy định không thuộc quyền sở hữu của mình mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu đích thực.
g) Cấm lợi dụng trang mạng xã hội NguoiSaiGon.vn để môi giới hôn nhân, mại dâm; mua bán phụ nữ, trẻ em; mua bán dâm….

2. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

3. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

II. Quyền, trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

1. Quyền của người sử dụng
– Dịch vụ mạng xã hội NguoiSaiGon.vn cho phép các thành viên được sử dụng các chức năng của mạng xã hội như đăng thông tin, tìm kiếm bạn bè, chia sẽ thông tin. Người dùng được tự do sử dụng dịch vụ của công ty TNHH MTV Trực tuyến Sài Gòn (sau đây gọi tắt là SaigonOnline) nhưng phải đảm bảo tuyệt đối không vi phạm các thỏa thuận sử dụng dich vụ của SaigonOnline và quy định pháp luật.
– Tất cả các thông tin nếu người dùng không muốn chia sẽ, công khai thì sẽ được bảo mật. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin khi có yêu cầu hợp pháp từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
– Dịch vụ mạng xã hội NguoiSaiGon.vn đưa ra Chính sách chia sẻ thông tin cá nhân của các thành viên với nhau, nhưng khuyến cáo thành viên cân nhắc về các mối quan hệ của mình trên mạng xã hội NguoiSaiGon.vn (bạn thân, gia đình, người quen, người lạ) và điều chỉnh các mối quan hệ cho phù hợp. Người dùng hoàn toàn có thể kết bạn, chia sẻ thông tin với nhau đồng thời cũng có thể chặn, gỡ ID (block ID) với bất cứ cá nhân nào.

2. Trách nhiệm của người sử dụng
– Bạn phải đủ từ 14 tuổi trở lên, trường hợp dưới 14 tuổi mạng xã hội NguoiSaiGon.vn không cho phép khởi tạo tài khoản thành viên (bạn chỉ là người dùng vãng lai – guest user). Trách nhiệm đầu tiên là bạn phải tuân thủ các điều cấm trao đổi chia sẽ trên mạng xã hội NguoiSaiGon.vn theo mục I thỏa thuận này.
– Nhằm phát triển cộng đồng mạng xã hội NguoiSaiGon.vn một cách đúng luật, các thành viên có trách nhiệm gửi cho chúng tôi báo cáo vi phạm của các thành viên khác hoặc các nội dung vi phạm pháp luật để chúng tôi xử lý kịp thời thông qua các công cụ hoặc số điện thoại, e-mail được đăng tải trên mạng.
– Bạn cũng có trách nhiệm tuân thủ các chính sách mà chúng tôi thay đổi, bổ sung. Bạn hãy kiểm tra e-mail thường xuyên để biết các thay đổi nếu có.
Bạn có trách nhiệm phải chấp hành các yêu cầu cung cấp thông tin trong khuôn khổ của pháp luật theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Chúng tôi có thể gõ bỏ, ngăn chặn mọi nội dung hoặc thông tin bạn đăng trên trang mạng xã hội NguoiSaiGon.vn nếu chúng tôi tin rằng nội dung hoặc thông tin đó vi phạm quy định pháp luật, vi phạm thỏa thuận này hay chính sách của chúng tôi. Nếu chúng tôi gõ bỏ, ngăn chặn nội dung của bạn vì vi phạm bản quyền của người khác và bạn tin là chúng tôi đã sai khi xóa nội dung đó, bạn hãy gửi e-mail khiếu nại đến chúng tôi để được giải quyết.
Nếu bạn thường xuyên (lần 2 trở đi) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, chúng tôi sẽ vô hiệu tài khoản của bạn tạm thời hoặc vĩnh viễn.
Nếu bạn thu thập thông tin từ người dùng, bạn sẽ cần: có được sự chấp thuận từ người dùng.
Bạn sẽ không đăng giấy tờ nhận dạng hoặc thông tin tài chính nhạy cảm của bất kỳ ai trên NguoiSaiGon.vn.
Bạn sẽ không gắn thẻ người dùng hoặc gửi lời mời e-mail tới đối tượng không phải người dùng mà không có sự chấp thuận của họ trên trang NguoiSaiGon.vn cung cấp công cụ báo cáo xã hội cho phép người dùng phản hồi về việc gắn thẻ.

III. Quyền, trách nhiệm của SaigonOnline.
1. Quyền

Có quyền áp dụng các quy định về điều khoản sử dụng dịch vụ cung cấp mà không cần phải thông báo trước cho thành viên.

Nếu bạn vi phạm thỏa thuận sử dụng thì chúng tôi có quyền áp dụng các biện pháp chế tài theo như điều khoản và thỏa thuận sử dụng này như gỡ bỏ, xóa nội dung vi phạm, xóa tài khoản truy cập và chúng tôi có quyền phối hợp cung cấp thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chúng tôi có quyền thương mại hóa dịch vụ mạng xã hội NguoiSaiGon.vn, tuy nhiên chúng tôi tuyệt đối tuân thủ thỏa thuận này. Chúng tôi tuyệt đối không bán thông tin cá nhân của thành viên. Các hình thức thương mại hóa chủ yếu được thực hiện thông qua hình thức quảng cáo, big data, nghiên cứu thị trường.
Trong trường hợp chúng tôi có thu phí sử dụng dịch vụ thì chúng tôi phải thông báo cho khách hàng và khách hàng phải tự nguyện đồng ý.

Chúng tôi có quyền nâng cấp hệ thống để phục vụ tốt hơn mà không phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường vì sự gián đoạn này. Quá trình nâng cấp có thể làm gián đoạn việc sử dụng dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ không đảm bảo trong thời điểm nâng cấp.

Trong trường hợp xấu nhất vì hoạt động của dich vụ mạng xã hội NguoiSaiGon.vn không hiệu quả, buộc lòng chúng tôi phải đóng dịch vụ, khi đó chúng tôi sẽ báo trước cho các bạn tối thiểu trước 06 tháng. Chúng tôi cũng phải buộc phải tạm dừng, đóng cửa dịch vụ theo đề nghị của cơ quan pháp luật. Chúng tôi không phải bồi thường cho các hành động này.

2. Trách nhiệm

Cũng như bạn, trách nhiệm chúng tôi là phải tuân thủ các điều khoản và thỏa thuận sử dụng này một cách nghiêm túc. Chúng tôi có trách nhiệm xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo an toàn và an ninh thông tin.

Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo không hạn chế quyền sở hữu, quản lý hợp pháp của các bạn khi thông tin chia sẽ trên mạng xã hội NguoiSaiGon.vn.

Chúng tôi có trách nhiệm thông báo cho bạn biết các thay đổi về điều khoản và thỏa thuận. Bạn phải đồng ý thì chúng tôi mới áp dụng các điều khoản và chính sách mới. Việc thông báo chính sách mới nếu có sẽ được thực hiện thông qua e-mail hoặc các pop up khi bạn truy cập website NguoiSaiGon.vn.

Chúng tôi có trách nhiệm thông báo cho bạn biết các vi phạm của bạn, tuy nhiên chúng tôi không chờ bạn phản hồi. Chúng tôi buộc lòng phải gỡ bỏ, ngăn chặn các nội dung mà chúng tôi có đầy đủ chứng cứ chứng minh bạn đã vi phạm pháp luật, vi phạm các chính sách và điều khoản thỏa thuận sử dụng này. Bạn có quyền khiếu nại về các quyết định của chúng tôi.

Chúng tôi đảm bảo bảo mật các thông tin mà bạn không muốn công khai theo chọn lựa của bạn, ngoại trừ trường hợp cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu cung cấp.

Chúng tôi có trách nhiệm xây dựng hệ thống, lưu trữ thông tin đáp ứng các yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Chấp hành công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do các hành vi phạm pháp luật của mình (nếu có) gây ra và chúng tôi không yêu cầu chia sẻ các khoản chi phí này cho các thành viên sử dụng mạng xã hội.
IV. Cơ chế, quy trình xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

a. Nhắc nhở, cảnh cáo: Đối với hành vi vi phạm quy định của mạng xã hội NguoiSaiGon.vn về thể thức, vị trí; nội dung rác, nội dung quảng cáo, nội dung ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, tổ chức khác có hành vi khác xâm phạm quyền và lợi ích của cộng đồng mạng xã hội NguoiSaiGon.vn, bộ phận quản trị có quyền xóa, chuyển chuyên mục, lọc bỏ nội dung quảng cáo, thay từ ngữ không phù hợp, tạm ngừng hiển thị chờ kiểm duyệt tùy theo mức độ vi phạm. Đồng thời, Thành viên đó sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo (vi phạm lần đầu) hoặc bị áp dụng hình thức khóa tài khoản tạm thời (07) ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn (vi phạm lần thứ ba);

b. Khóa tài khoản: Đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật về nội dung cấm đăng tải, chia sẻ, trao đổi trên mạng xã hội: Bộ phận quản trị mạng xã hội NguoiSaiGon.vn có quyền khóa, xóa ngay lập tức bài đăng mà không cần thông báo. Đồng thời, Thành viên đó sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo (vi phạm lần đầu) hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn (vi phạm lần thứ hai).

– Ngay khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bằng văn bản, điện thoại, email), nội dung vi phạm sẽ bị loại bỏ trong thời gian tối đa 03 (ba) giờ. Theo cơ chế sau:
+ Trường hợp Bộ phận quản trị mạng xã hội NguoiSaiGon.vn tự phát hiện ra vi phạm
o Bước 1: Bộ phần Quản lý nội dung thông tin sẽ đánh giá nội dung vi phạm về tính chất và mức độ vi phạm.
o Bước 2: Loại bỏ vĩnh viễn nội dung vi phạm khỏi trang mạng xã hội NguoiSaiGon.vn
o Bước 3: Đưa ra cảnh báo, nhắc nhở về việc không được tái diễn hành vi vi phạm đến tài khoản đăng thông tin vi phạm.
+ Trường hợp có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền:
o Bước 1: Ẩn thông tin và xác thực thông tin vi phạm
o Bước 2: Loại bỏ vĩnh viễn nội dung vi phạm khỏi trang mạng xã hội NguoiSaiGon.vn
o Bước 3: Đưa ra cảnh báo, nhắc nhở về việc không được tái diễn hành vi vi phạm đến tài khoản đăng thông tin vi phạm.
o Bước 4: Tổng hợp các thông tin, quá trình cung cấp thông tin của thành viên này để cung cấp cho cơ quan Nhà nước.

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu gửi đến bằng văn bản thì yêu cầu này sẽ được chuyển đến Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Trực tuyến Sài Gòn để chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các yêu cầu của cơ quan nhà nước. Trưởng bộ phận quản lý nội dung trực tiếp phối hợp bộ phận kỹ thuật để cùng cơ quan nhà nước xử lý, gỡ bỏ thông tin vi phạm theo yêu cầu chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

c. Chuyển cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật đối với các thành viên vi phạm (mức độ nghiêm trọng) được quy định tại mục I của thỏa thuận này.

V. Các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

1. Chia sẻ nội dung và thông tin của bạn: Bạn sở hữu tất cả các nội dung và thông tin bạn đăng trên NguoiSaiGon.vn và bạn có thể kiểm soát việc chia sẻ thông tin đó thông qua thông tin cá nhân và cập nhật thông tin cá nhân. Ngoài ra:

o Đối với những nội dung có quyền sở hữu trí tuệ như nội dung (content), hình ảnh và video clip (gọi tắt là nội dung IP), bạn mặc định cho chúng tôi sử dụng bản quyền của bạn: bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, miễn phí, toàn cầu để sử dụng mọi nội dung IP mà bạn đăng trên hoặc liên quan tới NguoiSaiGon.vn, và kết thúc khi bạn xóa nội dung IP hoặc tài khoản của bạn trừ khi nội dung của bạn được chia sẻ với người khác và những người đó chưa xóa nội dung đó.

o Khi bạn xóa nội dung IP, thao tác đó tương tự như làm rỗng thùng rác trên máy tính. Tuy nhiên, bạn hiểu rằng nội dung bị xóa có thể vẫn còn trong các bản sao lưu trong một khoảng thời gian hợp lý (nhưng sẽ không khả dụng với những người khác).

o Khi bạn công bố nội dung hoặc thông tin bằng cách điền thông tin cá nhân hoặc cập nhật thông tin cá nhân, có nghĩa là bạn đang cho phép mọi người bao gồm những người là thành viên của NguoiSaiGon.vn, truy cập, sử dụng thông tin đó (vd: tên và ảnh đại diện của bạn).

o Chúng tôi luôn tiếp nhận phản hồi hoặc các đề xuất khác của bạn về NguoiSaiGon.vn nhưng bạn cần hiểu rằng chúng tôi có thể sử dụng các phản hồi và đề xuất đó mà không có nghĩa vụ phải đền bù cho bạn (cũng như bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp các phản hồi và đề xuất đó).

2. An toàn: Chúng tôi nỗ lực hết sức mình để tạo an toàn cho NguoiSaiGon.vn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối điều đó. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để tạo an toàn cho mạng xã hội này, với các cam kết sau từ phía bạn:

o Bạn sẽ không vi phạm quy định như spam trên mạng xã hội.
o Bạn sẽ không tham gia vào hoạt động tiếp thị bất hợp pháp như quảng cáo đồi trụy… trên NguoiSaiGon.vn.
o Bạn sẽ không tải lên virus hoặc mã độc hại khác.
o Bạn sẽ không hack thông tin đăng nhập hoặc tài khoản của người khác.
o Bạn sẽ không hăm dọa hoặc quấy rối bất kỳ người dùng/tổ chức nào.
o Bạn sẽ không đăng nội dung: có ngôn từ kích động thù địch, mang tính đe dọa hay khiêu dâm; kích động bạo lực hoặc chứa ảnh khỏa thân hoặc hình ảnh bạo lực hay nội dung bạo lực vô cớ.
o Bạn sẽ không dùng mạng xã hội NguoiSaiGon.vn để làm bất kỳ điều gì bất hợp pháp, sai trái, độc hại hoặc phân biệt đối xử.
o Bạn sẽ không làm bất kỳ điều gì có thể làm vô hiệu, quá tải hoặc ảnh hưởng đến hệ thống của mạng xã hội NguoiSaiGon.vn.

3. Đăng ký, bảo mật tài khoản: Người dùng NguoiSaiGon.vn phải cung cấp đầy đủ thông tin bắt buộc khi đăng ký tài khoản. Sau đây là một số cam kết của bạn đối với chúng tôi liên quan đến việc đăng ký và duy trì bảo mật tài khoản của bạn:
o Bạn sẽ không cung cấp mọi thông tin cá nhân sai lệch trên mạng xã hội hoặc tạo tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài bạn mà không được phép.
o Bạn sẽ không tạo nhiều hơn một tài khoản cá nhân.
o Nếu chúng tôi vô hiệu tài khoản của bạn, bạn sẽ không tạo một tài khoản khác mà không có sự cho phép của chúng tôi.
o Bạn sẽ không sử dụng dòng thời gian cá nhân của mình chỉ cho lợi ích thương mại của riêng bạn và sẽ sử dụng trang NguoiSaiGon.vn cho các mục đích đó.
o Bạn sẽ không dùng NguoiSaiGon.vn nếu bạn dưới 14 tuổi.
o Bạn sẽ không dùng NguoiSaiGon.vn nếu bạn bị kết án phạm tội.
o Bạn sẽ duy trì thông tin liên hệ của mình chính xác và cập nhật thường xuyên khi có sự thay đổi.
o Bạn sẽ không chia sẻ mật khẩu của mình, không cho bất kỳ ai truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất kỳ điều gì có thể gây nguy hiểm cho việc bảo mật tài khoản của mình.
o Bạn sẽ không chuyển nhượng tài khoản cho bất kỳ ai mà không có văn bản cho phép trước hết của chúng tôi.
o Nếu bạn chọn một tên người dùng hoặc tên định danh tương tự cho tài khoản, chúng tôi bảo lưu quyền xóa hoặc xác nhận lại tên đó nếu chúng tôi tin là phù hợp (chẳng hạn như khi chủ sở hữu thương hiệu phàn nàn về tên người dùng không liên quan chặt chẽ tới tên thật của người dùng).

VI. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp trên mạng xã hội

 Tranh chấp giữa các thành viên sử dụng mạng xã hội với chúng tôi: Mọi khiếu nại, khiếu kiện nếu có thì sẽ được chúng tôi giải quyết nhanh chóng trong thời gian không quá 07 ngày. Khi có khiếu nại, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua e-mail, điện thoại, hoặc đến trực tiếp địa chỉ mà chúng tôi niêm yết trên trang chủ mạng xã hội NguoiSaiGon.vn. Chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi sớm nhất nhưng không quá 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận thông tin khiếu nại. Chúng tôi có bộ phận giải quyết khiếu nại tiếp nhận và sẽ phản hồi cho các bạn qua e-mail hoặc số điện thoại mà bạn đã đăng ký. Nếu bạn khiếu nại, khiếu kiện chúng tôi đến các cơ quan chức năng thì chúng tôi sẽ phải tuân thủ theo các trình tự thủ tục mà pháp luật quy định. Việc khiếu nại đến cơ quan chức năng sẽ dẫn đến tình huống phức tạp, chúng tôi khuyến khích các hình thức giải quyết thông qua biện pháp tự hòa giải, thương lượng.

• Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân là thành viên của mạng xã hội NguoiSaiGon.vn; Giữa cá nhân là thành viên mạng xã hội NguoiSaiGon.vn với cá nhân, tổ chức không phải là thành viên mạng xã hội NguoiSaiGon.vn: Chúng tôi chịu trách nhiệm về mình các nội dung như quy định tại khoản 2, Mục III Thỏa thuận này. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về tính chính xác các nội dung thông tin mà các thành viên đăng tải và truyền đưa trên mạng xã hội này. Do đó, khi phát sinh khiếu nại, trước tiên chúng tôi có thể ẩn nội dung khiếu nại, đồng thời hãy gửi cho chúng tôi biết nội dung khiếu nại chi tiết và chứng cứ đính kèm qua e-mail hoặc trực tiếp. Chúng tôi sẽ kiểm tra, yêu cầu các bên chứng minh. Nếu bên nào không chứng minh được thì chúng tôi sẽ gỡ bỏ, ngăn chặn nội dung có dấu hiệu vi phạm. Việc khiếu nại, khiếu kiện giữa các cá nhân, tổ chức thông qua các cơ quan pháp luật thì chúng tôi chỉ đóng vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan và chúng tôi sẽ tham dự theo các quy định của pháp luật.

VII. Tiếp nhận thông tin và sử dụng thông tin từ thành viên dịch vụ mạng xã hội NguoiSaiGon.vn

Chúng tôi tiếp nhận được thông tin khác nhau do bạn cung cấp, bao gồm:
– Thông tin của bạn là thông tin bắt buộc phải nhập khi bạn đăng ký tài khoản trên trang NguoiSaiGon.vn và thông tin bạn chọn để chia sẻ.

– Thông tin đăng ký Khi bạn đăng ký tài khoản làm thành viên mạng xã hội NguoiSaiGon.vn, bạn được yêu cầu cung cấp thông tin như tên, địa chỉ e-mail, ngày sinh và giới tính, chứng minh thư,…. Trong một số trường hợp, bạn có thể đăng ký một số thông tin khác, như số điện thoại của bạn.

– Thông tin bạn chọn để chia sẻ Thông tin của bạn cũng bao gồm thông tin bạn chọn để chia sẻ trên NguoiSaiGon.vn, như khi bạn đăng cập nhật trạng thái, tải lên ảnh hoặc bình luận về tin của bạn bè.

– Thông tin mà người khác chia sẻ về bạn Chúng tôi nhận được thông tin về bạn từ bạn bè và những người khác, như khi họ tải lên thông tin liên hệ của bạn, đăng ảnh của bạn, đánh dấu bạn vào ảnh hoặc cập nhật trạng thái hoặc tại một vị trí hoặc thêm bạn vào một nhóm.

– Thông tin khác mà chúng tôi nhận được về bạn Chúng tôi cũng nhận được những loại thông tin khác về bạn như khi bạn đăng những nội dung như text, ảnh hoặc video clip trên mạng xã hội, chúng tôi có thể nhận thêm dữ liệu liên quan như thời gian, ngày và địa điểm bạn chụp ảnh hoặc quay video.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin nhận được Chúng tôi sử dụng thông tin nhận được về bạn liên quan đến các dịch vụ và tính năng mà chúng tôi cung cấp.

Để lưu trữ thông tin cá nhân về bạn tối thiểu 36 tháng đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải. Để thực hiện gợi ý cho bạn và thành viên khác của NguoiSaiGon.vn.

VIII. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

1. SaigonOnline cam kết:

– Các công cụ được công ty cung cấp để cho phép thành viên trang mạng xã hội NguoiSaiGon.vn được quyền lựa chọn phương thức bảo mật hoặc chia sẽ thông tin trên mạng xã hội do công ty thiết lập hoạt động ổn định, an toàn.

– Thực hiện việc bảo mật tuyệt đối thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng trên mạng xã hội NguoiSaiGon.vn. Việc bảo mật này sẽ được thực hiện nghiêm túc bởi hệ thống máy chủ của công ty cũng như hệ thống máy dự phòng trường hợp xảy ra sự cố, và được bảo mật trực tiếp bởi bộ phận quản lý kỹ thuật của công ty và đối tác của SaigonOnline. Tất cả nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thông tin của người sử dụng. Trừ trường hợp nhận được yêu cầu trích xuất thông tin từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì mọi thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng sẽ không bị công khai, chia sẻ, cung cấp bởi SaigonOnline trong mọi trường hợp.

– Tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ một bên thứ ba nào dưới bất ký lý do gì (ngoại trừ trường hợp SaigonOnline tin rằng việc tiết lộ thông tin đó là cần thiết và hợp lý nhằm giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện, ngăn chặn các vi phạm pháp luật tiềm tàng liên quan đến sự an toàn của người dùng hoặc liên quan đến các vấn đề gian lận, phá hoại, lừa đảo trong quá trình sử dụng dịch vụ) hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Cách thức bảo mật, quản lý thông tin

– Thông tin riêng, thông tin cá nhân mà người sử dụng cung cấp trên mạng xã hội NguoiSaiGon.vn sẽ được tiếp nhận và lưu trữ tại hệ thống máy chủ của công ty. Thông tin này cũng được sao chép sang hệ thống máy chủ dự phòng đề phòng trường hợp mất dữ liệu.

– Các thông tin sau khi được tiếp nhận vào hệ thống máy chủ sẽ được ghi nhớ và lưu trữ. Việc bảo mật các thông tin khỏi sự xâm phạm của các bên sẽ được thực hiện thông qua các phần mềm bảo mật.

– Đội ngũ nhân viên quản lý kỹ thuật của SaigonOnline cũng sẽ thường xuyên theo dõi và đảm bảo có biện pháp ngăn chặn triệt để các hành vi xâm phạm bất hợp pháp.

– Nếu không có yêu cầu cung cấp thông tin từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thị mọi thông tin cá nhân của người sử dụng sẽ được thực hiện bảo mật một cách tuyệt đối.

– Ngoài ra, để đảm bảo quyền riêng tư tuyệt đối của thành viên về tài khoản cá nhân trên mạng xã hội NguoiSaiGon.vn, khi đăng ký thành viên hoặc thay đổi thông tin cá nhân hệ thống quản lý và điều hành mạng xã hội NguoiSaiGon.vn sẽ thực hiện việc xác thực người sử dụng dịch vụ thông qua tin nhắn gửi đến số điện thoại đã đăng ký hoặc đến hộp thư điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

– Chúng tôi cung cấp cho bạn một công cụ bảo vệ thông tin cá nhân của mình nếu không muốn ai đó biết. Bạn có thể chọn chế độ private hoặc không chia sẻ thông tin cá nhân của mình khi tạo tài khoản.

– Ngoài ra bạn cũng có thể chặn những người mà bạn không thích bằng chế độ chặn/ gỡ ID dể bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Khi người nào đó bị bạn chặn/ gỡ ID sẽ không thể làm phiền tới bạn. Chúng tôi cũng xây dựng bộ lọc cảnh báo thành viên khi đăng thông tin có nội dung vi phạm, mọi hình thức vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân, thông tin riêng sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi chỉ cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin của bạn theo yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.