Nữ sinh bị cưa chân do bác sĩ tắc trách chính thức đậu ĐH Luật TP.HCM

Lê Thị Hà Vi, nữ sinh từng phải cưa chân do sự tắc trách của bác sĩ, đỗ vào...